Έναρξη Διαδικασίας Ανανέωσης της Άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2020

Το «Μητρώο Ονομάτων .cy» ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η διαδικασία ανανέωσης της άδειας χρήσης των διαδικτυακών ονομάτων που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η ανανέωση θα γίνεται μόνο μέσω του αυτοματοποιημένου Συστήματος του Μητρώου Ονομάτων .cy στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.nic.cy

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης της άδειας χρήσης των διαδικτυακών ονομάτων είναι στις 15 Ιανουαρίου 2021. Διαδικτυακά ονόματα των οποίων η άδεια χρήσης δεν ανανεωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία, θα απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για οδηγίες όσον αφορά τη διαδικασία ανανέωσης, πατήστε εδώ.