Νέες Πρόνοιες στις διαδικασίες του Μητρώου Ονομάτων .cy

Νέα

Αρχική/Νέα

Νέες Πρόνοιες στις διαδικασίες του Μητρώου Ονομάτων .cy

  • By Anonymous
  • 0

Το Μητρώο Ονομάτων .cy ενημερώνει το κοινό ότι έχουν τεθεί σε ισχύ οι δύο πιο κάτω πρόνοιες του νέου Διατάγματος:

- Αλλαγή ιδιοκτησίας διαδικτυακού ονόματος
Ο αδειούχος ενός διαδικτυακού ονόματος μπορεί να υποβάλει αίτημα αλλαγής ιδιοκτησίας. Το αίτημα θα αξιολογείται και αφού εγκριθεί, ο ΝΕΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πρέπει να πληρώσει το τέλος των €10,00.
Σημειώνεται ότι, κατά τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας, η ημερομηνία λήξης του διαδικτυακού ονόματος παραμένει ως είχε.
Για οδηγίες που αφορούν την Αλλαγή ιδιοκτησίας διαδικτυακού ονόματος πατήστε εδώ

- Αλλαγή στη χρονική περίοδο εγγραφής διαδικτυακού ονόματος
Η άδεια χρήσης των νέων διαδικτυακών ονομάτων έχει διάρκεια για 1, 2 ή 5 ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
Για παράδειγμα, ένα διαδικτυακό όνομα το οποίο έχει εγγραφεί στις 09/03/2022 με άδεια χρήσης για ένα έτος, θα λήξει στις 09/03/2023 και όχι στις 31/12/2022 όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα.

Greek