ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

News

Home/News

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

  • By Anonymous
  • 0

Το «Μητρώο Ονομάτων .cy» ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη10 Νοεμβρίου 2021 θα ξεκινήσει η διαδικασία ανανέωσης της άδειας χρήσης των διαδικτυακών ονομάτων που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η ανανέωση θα γίνεται μόνο μέσω του αυτοματοποιημένου Συστήματος του Μητρώου Ονομάτων .cy στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nic.cy

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης της άδειας χρήσης των διαδικτυακών ονομάτων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Διαδικτυακά ονόματα των οποίων η άδεια χρήσης δεν ανανεωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία, θα απενεργοποιούνται αυτόματα. Ο αδειούχος θα έχει το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ξανά την άδεια χρήσης του διαδικτυακού ονόματος, αφού καταβάλει το τέλος των €10 για ενεργοποίοηση και το σχετικό τέλος ανανέωσης, μέχρι και την 17η Ιανουαρίου 2022.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα διαγράφεται η άδεια χρήσης του ονόματος και θα είναι διαθέσιμο για εγγραφή προς το κοινό.

Για οδηγίες όσον αφορά τη διαδικασία ανανέωσης, πατήστε εδώ.

Greek