Εγγραφή Διαδικτυακών Ονομάτων Γενικής Φύσεως

News

Home/News

Εγγραφή Διαδικτυακών Ονομάτων Γενικής Φύσεως

  • By Anonymous
  • 0

Το Μητρώο Ονομάτων .cy πληροφορεί το κοινό για την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων γενικής φύσεως, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 η ώρα 10.00π.μ. χωρίς την υποβολή υποστηρικτικών πιστοποιητικών ως ισχύει επί του παρόντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα τους μέσω του αυτοματοποιημένου Συστήματος στην ιστοσελίδα www.nic.cy, από την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, τα οποία θα αξιολογηθούν / εξυπηρετηθούν με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) ως υποβάλλονται στο αυτοματοποιημένο Σύστημα.

Νοείται ότι κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων για ονόματα γενικής φύσεως, ισχύουν όλοι οι κανόνες του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 340/2019, όπως για παράδειγμα η προστασία των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και Διεθνών Συνθηκών οι οποίες έχουν σχέση με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (όπως εμπορικά σήματα και γνωστά διεθνή σήματα).

Διευκρινίζεται ότι, για αιτήματα τα οποία θα ληφθούν πριν από την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα θα ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα/πιστοποιητικά και δεν θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων για το ίδιο όνομα

Greek